Budowa inwestycji "ŚRODKOWA 20" rozpoczęta

(19.07.2018r) Budowa inwestycji "Środkowa 20" została rozpoczęta zgodnie z założonym harmonogramem. W pierwszej kolejności zostały wykonane prace związane z zabezpieczeniami sąsiednich nieruchomości, tzw. mikropale oraz pale do wykonania opinki wykopu.

Wcześniej zostały uprzątnięte pozostałości po zrujnowanych zabudowaniach starej piekarni. Ten etap ekipy wykonały na podstawie prawomocnego nakazu rozbiórki wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego (dec. PINB nr III/284/2017 z dn. 18.05.2017) jeszcze przed wydaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Prace budowlane związane z realizacja nowego budynku zostały rozpoczete pod koniec maja 2018r na podstawie ostatecznej decyzji Prezydent m. st. Warszawy zezwalającej na budowę (dec. nr 56/2018 z dn. 12.04.2018r) i uzgodnionej wcześniej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (postanowienie MWKZ nr W/324/2018 z dn. 20.03.2018r).