Grupa Inwestycyjna Hetman Sp. z o.o

Biuro Zarządu:
ul. Ludwisarska 9;
04-210 Warszawa;
tel. +48 22 870-66-00;
tel. +48 22 870-66-01;
tel. +48 22 870-66-03;
tel. +48 22 870-25-41;
fax +48 22 870-66-02;