W-wa, ul. Korytnicka 46

Rok 2000 - Wizualizacja komputerowa

Rok 2000

Wizualizacja komputerowa

07.06.2000r - Przyszły plac budowy

07.06.2000r.

Przyszły plac budowy

12.06.2000r - Tablica informacyjna

12.06.2000r

Tablica informacyjna

16.12.2000r - Widok na budowę od strony ul. Majdańskiej

16.12.2000r

Widok od Majdańskiej

11.01.2001r - Roboty ziemne w toku

11.01.2001r

Roboty ziemne

05.02.2001r - Warunki zimowe na budowie

05.02.2001r

Warunki zimowe

08.05.2001r - Widok na budowę od strony ul. Majdańskiej

08.05.2001r

Widok od Majdańskiej

08.06.2001r - Powstają pierwsze mieszkania

08.06.2001r

Powstają pierwsze mieszkania

25.07.2001r - Prace konstrukcyjne ostatniej kondygnacji

25.07.2001r

Ostatnia kondygnacja

30.08.2001r - Już wyższy nie będzie

30.08.2001r

Wyższy nie będzie

09.10.2001r - Dach w systemie odwróconym

09.10.2001r

Dach

09.10.2001r - Mieszkania jeszcze bez ścianek działowych

09.10.2001r

Wewnątrz budynku

06.11.2001r - Widok od ulicy Korytnickiej

06.11.2001r

Widok od Korytnickiej

18.01.2002r - Trwają prace elewacyjne

18.01.2002r

Prace elewacyjne

20.03.2002r - Przestrzeń przed budynkiem od strony ul. Korytnickiej

20.03.2002r

Przestrzeń przed budynkiem

25.06.2002r - Widok od strony ul Grochowskiej przy Majdańskiej

25.06.2002r

Widok od Majdańskiej

07.09.2002r - Plac budowy został już zlikwidowany

07.09.2002r

Plac budowy zlikwidowany

07.09.2002r - Widok z dziedzińca wejściowego

07.09.2002r

Widok od dziedzińca

27.10.2002r - Budowa została już zakończona

27.10.2002r

Budowa zakończona

27.10.2002r - Jeden z garaży

27.10.2002r

Jeden z garaży

27.10.2002r - Klatka schodowa

27.10.2002r

Klatka schodowa

27.10.2002r - Piętro techniczne

27.10.2002r

Piętro techniczne

27.10.2002r - Po budowie nie ma już śladu - ogródek

27.10.2002r

Ogródek

27.10.2002r - Widok od strony ul. Grochowskiej na gotowy budynek

27.10.2002r

Widok od Grochowskiej

 

Wróć