WILLA HETMAŃSKA - W-wa, ul. Hetmańska 14/16

2011r - Wizualizacja komputerowa

Rok 2011

Wizualizacja komputerowa

2011r - Wizualizacja komputerowa

Rok 2011

Wizualizacja komputerowa

29.11.2011r - Jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

29.11.2011r

Przed rozpoczęciem budowy

29.11.2011r - Widok na działkę od strony ul Hetmańskiej

29.11.2011r

Widok od ul. Hetmańskiej

22.12.2011r - Po rozbiórce starych zabudowań wykonujemy palowanie pod umocnienia przyszłego wykopu

22.12.2011r

Wiercenia pod ściankę berlińską

28.12.2011r - Teren jest już przygotowany do rozpoczęcia wykopu

28.12.2011r

Przed rozpoczęciem wykopu

Tablica informacyjna budowy

Rok 2012

Tablica informacyjna budowy

Wizualizacja na ogrodzenieu budowy

Rok 2012

Wizualizacja na ogrodzeniu budowy

03.01.2012r - Zaczynamy kopanie

03.01.2012r

Zaczynamy kopanie

03.01.2012r - Wykop rozpoczęty, widać wcześniej przygotowane umocnienie

03.01.2012r

Wykop rozpoczęty

16.01.2012r - Wykop jest już gotowy, przygotowujemy podłoże pod fundamenty

16.01.2012r

Wykop jest już gotowy

21.02.2012r - Po okresie silnych mrozów prace zostały wznowione, fundamenty są gotowe, a teraz szykujemy zbrojenie ścian podziemia

21.02.2012r

Zbrojenie ścian podziemia

05.03.2012r - Powstają ściany żelbetowe garażu podziemnego

05.03.2012r

Powstają ściany podziemia

19.03.2012r - Zbrojenie płyty fundamentowej klatki schodowej

19.03.2012r

Zbrojenie płyty fundamentowej

23.03.2012r - Powstaje konstrukcja klatki schodowej stanu zero

23.03.2012r

Konstrukcja klatki schodowej

06.04.2012r - Stan zero jest już gotowy

06.04.2012r

Stan 0 jest gotowy

13.04.2012r - Powstaje konstrukcja żelbetowa parteru

13.04.2012r

Powstaje konstrukcja parteru

27.04.2012r - Przygotowujemy zbrojenie klatki schodowej 1-go piętra

27.04.2012r

Zbrojenie konstrukcji I piętra

02.05.2012r - Konstrukcja 1-go piętra jest już zabetonowana

02.05.2012r

Konstrukcja I piętra

18.05.2012r - Przygotowujemy konstrukcję 2-go piętra

18.05.2012r

Konstrukcja II piętra

18.05.2012r - Na parterze powstają pierwsze murowane ściany osłonowe

18.05.2012r

Ściany osłonowe parteru

20.06.2012r - Konstrukcja żelbetowa stanu surowego jest już gotowa, budynek ma już stropodach

20.06.2012r

Konstrukcja żelbetowa zakończona

20.06.2012r - Trzy piętra mają wymurowane ściany osłonowe i międzylokalowe

20.06.2012r

Powstają ściany osłonowe.

20.06.2012r - Wewnątrz mieszkań powstają ścianki działowe

20.06.2012r

Powstają ścianki działowe

29.06.2012r - Widok z balkonu mieszkania nr 13 w kierunku parku

29.06.2012r

M.13 - widok z balkonu na park

29.06.2012r - Widok z tarasu mieszkania nr 13 na ulicę Hetmańską w kierunku północnym.

29.06.2012r

M.13 - widok z tarasu na północ

29.06.2012r - Kończymy roboty murarskie ścian osłonowych i międzylokalowych

29.06.2012r

Kończymy ściany osłonowe

20.07.2012r - Dach przygotowany do ułożenia izolacji

20.07.2012r

Dach przed ułożeniem izolacji

16.08.2012r - Izolacja przeciwwodna i cieplna na dachu jest już gotowa

16.08.2012r

Dach jest już zaizolowany

16.08.2012r - Wewnątrz są już nie tylko ścianki działowe mieszkań, ale także instalacje.

16.08.2012r

W mieszkaniach są już instalacje

16.08.2012r - Budynek ma już zamontowane większość okien

16.08.2012r

Są już okna.

13.09.2012r - na dachu powstała instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań

13.09.2012r

Wyciągi wentylacyjne na dachu.

13.09.2012r - powstało zadaszenie nad zjazdem do garażu, rozpoczęliśmy też prace elewacyjne

13.09.2012r

Zadaszenie nad zjazdem do garażu

13.09.2012r - budynek został otoczony rusztowaniami, rozpoczęliśmy prace elewacyjne

13.09.2012r

Prace elewacyjne rozpoczęte

18.10.2012r - Trwają prace elewacyjne

18.10.2012r

Trwają prace elewacyjne

18.10.2012r - Tynki wewnętrzne są już gotowe

18.10.2012r

Gotowe tynki wewnętrzne

26.10.2012r - Prace elewacyjne są bliskie ukończenia.

26.10.2012r

Prace elewacyjne są bliskie ukończenia

29.11.2012r - Dach został przygotowany do obsadzenia na wiosnę pędami rozchodników

29.11.2012r

Przygotowany dach zielony

29.11.2012r - Winda jeszcze w foliach i w trakcie układania podłogi z gresu, czeka na odbiór UDT

29,11,2012r

Winda rzygotowywana do odbioru przez UDT

29.11.2012r - Mieszkania są już otynkowane i mają wykonane szlichty

29.11.2012r

Prace w mieszkaniach są już na ukończeniu

29.11.2012r - Balkony i tarasy jeszcze bez balustrad, ale z okładzinami

29.11.2012r

Balkony jeszcze bez balustrad

29.11.2012r - Elewacja frontowa od ulicy Hetmańskiej

29.11.2012r

Elewacja od ul. Hetmańskiej

29.11.2012r - Elewacja widoczna idąc Hetmańską od ul Grochowskiej

29.11.2012r

Elewacja od ul Hetmańskiej

29.11.2012r - Elewacja widoczna idąc Hetmańską od ul Osowskiej

29.11.2012r

Elewacja od ul Hetmańskiej

06.12.2012r - Nie ma już ogrodzenia budowlanego, inwestycja jest w ostatniej fazie przed zakończeniem budowy.

06.12.2012r

Już bez ogrodzenia budowlanego

26.02.2013r - Balustrady klatki schodowej wykonane ze stali nierdzewnej, stopnie z granitu

26.02.2013r

Balustrada klatki schodowej

26.02.2013r - Garaż podziemny

26.02.2013r

Garaż podziemny

26.02.2013r - Klatka schodowa z okładzinami drewnopodobnymi

26.02.2013r

Klatka schodowa

26.02.2013r - Zespół komórek lokatorskich

26.02.2013r

Komórki lokatorskie

26.02.2013r - Widok od strony ul. Hetmańskiej

26.02.2013r

Widok od ulicy

26.02.2013r - Widok od ulicy

26.02.2013r

Widok od ulicy

 

Wróć