SŁONECZNA KASKADA - W-wa, ul. Beskidzka 27/29

Wizualizacja komputerowa - 2015r

2015r

Wizualizacja komputerowa

Wizualizacja komputerowa - 2015r

2015r

Wizualizacja komputerowa

Wizualizacja komputerowa - 2015r

2015r

Wizualizacja komputerowa

Wizualizacja komputerowa - 2015r

2015r

Wizualizacja komputerowa

Wizualizacja komputerowa - 2015r

2015r

Wizualizacja komputerowa z lotu ptaka

Wizualizacja komputerowa - 2015r

2015r

Wizualizacja komputerowa z lotu ptaka

10.03.2015r - Rozbiórka istniejącej starej zabudowy

10.03.2015r

Rozbiórka starej zabudowy

19.03.2015r - Przygotowanie placu budowy

19.03.2015r

Przygotowanie placu budowy

225.03.2015r - Rozpoczynamy roboty ziemne pod kamieniczką

25.03.2015r

Rozpoczęcie wykopu segm. A

16.04.2015r - Przygotowanie zbrojenia płyty fundamentowej kamieniczki

16.04.2015r

Zbrojenie płyty fundamentowej A

20.04.2015r - Płyta fundamentowa kamieniczki

20.04.2015r

Płyta fundamentowa A

29.05.2015r - Kamieniczka

29.05.2015r

Dwie kondygnacje segmentu A

29.05.2015r - Podawanie zbrojenia konstrukcji drugiego piętra kamieniczki

29.05.2015r

Podawanie zbrojenia

29.05.2015r - Rozpoczęcie robót ziemnych pod fundamenty kamieniczki

29.05.2015r

Wykop pod segment B

29.05.2015r - Widok na budowę od strony ul. Beskidzkiej

29.05.2015r

Widok od ul. Beskidzkiej

29.05.2015r - Pierwsze spohrzenie z poziomu I piętra kamieniczki

29.05.2015r

Widok z poziomu I piętra A

29.05.2015r - Trwają roboty ziemne kamieniczki

29.05.2015r

Roboty ziemne seg. B

12.06.2015r - Wewnątrz garażu podziemnego kamieniczki

12.06.2015r

Garaż segmentu A

24.06.2015r - Powstaje konstrukcja ostatniej już IV kondygnacji kamieniczki

24.06.2015r

Ostatnia kondygnacja seg. A

24.06.2015r - Zbrojenie płyty fundamentowej pod kamieniczkę

24.06.2015r

Zbrojenie płyty fundamentowej B

07.07.2015r - Konstrukcja żelbetowa stanu

07.07.2015r

Konstrukcja stanu 0 seg. B

07.07.2015r - Przygotowanie szalunku stropu nad kondygnacją podziemną kamieniczki

07.07.2015r

Szalunek stropu nad podziemiem B

30.09.2015r - Dach przygotowany do układania izolacji

30.09.2015r

Wykonana szlichta spadkowa stropodachu

14.10.2015r - Izolacja wodoszczelna dachu nad segmentem

14.10.2015r

Wykonana izolacja dachu segmentu B

14.10.2015r - Widok z dachu na tarasy rekreacyjne w poziomie parteru

14.10.2015r.

Widok z dachu na tarasy rekreacyjne

11.12.2015r - Budynek ma zamontowane okna i przygotowujemy się do wykonywania elewacji.

11.12.2015r.

Zamontowane okna w mieszkaniach

11.12.2015r - powstaje elewacjo od strony ulicy Beskidzkiej

11.12.2015r.

Powstaje elewacja części frontowej

04.05.2016r - Kończymy elewację strony tarsowej. trwają prace wykończeniowe tarasów rekreacyjnych

04.05.2016r

Końcowe prace przy elewacji tarasowej

 

Wróć