WILLA BIAŁA - W-wa, ul. Trembowelska 28

2015r - Wizualizacja komputerowa

2015r

Wizualizacja komputerowa

2015r - Wizualizacja komputerowa

2015r

Wizualizacja komputerowa

2015r - Wizualizacja komputerowa

2015r

Wizualizacja komputerowa

28.07.2015r - Plac budowy przygotowany do rozpoczęcia inwestycji

28.07.2015r

Plac budowy przygotowany

28.07.2015r - Tablica informacyjna budowy

28.07.2015r

Tablica informacyjna

05.08.2015r - Budowa rozpoczeta - ruszyły prace przy wykopie fundamentowym

05.08.2015r

Rozpoczęcie wykopu fundamentowego

19.08.2015r - Są już gotowe pierwsze fundamenty

19.08.2015r

Gotowe pierwsze fundamenty

19.08.2015r - widok na budowę od strony ul. Trembowelskiej

19.08.2015r

Widok od strony ulicy Trembowelskiej

31.08.2015r - wszystkie fundamenty zostały już wykonane

31.08.2015r

Komplet fundamentów jest gotowy

09.09.2015r - Powstaje klonstrukcja podziemia

09.09.2015r

Konstrukcja podziemia

22.09.2015 - Strop nad podziemiem

22.09.2015r

Strop nad podziemiem

30.09.2015r - Powstaje konstrukcja żelbetowa parteru

30.09.2015r

Konstrukcja żelbetowa parteru

15.12.2015r - Stan surowy otwarty

15.12.2015r

Stan surowy otwarty

 

Wróć