W-wa, ul. Zgierska 4

01.04.2003r - Tablica informacyjna budowy

01.04.2003r

Tablica informacyjna

09.04.2003r - Roboty ziemne rozpoczęte

09.04.2003r

Roboty ziemne

29.04.2003r - Szalunki ścian podziemia

29.04.2003r

Szalunki ścian podziemia

21.05.2003r - Konstrukcja żelbetowa garażu podziemnego

21.05.2003r

Konstrukcja garażu

26.05.2003r - Tablica z wizualizacją budynku

26.05.2003r

Tablica z wizualizacją

31.07.2003r - Widok od strony ul. Zgierskiej

31.07.2003r

Widok od Zgierskiej

04.11.2003r - Dach jest już gotowy

04.11.2003r

Dach

04.11.2003r - Budynek ma już okna

04.11.2003r

Budynek ma okna

16.02.2004r - Trwają roboty elewacyjne

16.02.2004r

Roboty elewacyjne

02.04.2004r - Część elewacji jest już gotowa

02.04.2004r

Część elewacji jest już gotowa

02.04.2004r - Widok od strony parkingu sąsiedniego budynku

02.04.2004r

Widok od strony Zgierskiej 6/8

24.05.2004r - Klatka schodowa

24.05.2004r

Klatka schodowa

14.07.2004r - Dziedziniec wejściowy do bydynku

14.07.2004r

Dziedziniec wejściowy

14.07.2004r - Inwestycja jest już zakończona

14.07.2004r

Inwestycja zakończona

14.07.2004r - Gotowy budynek

14.07.2004r

Gotowy budynek

14.07.2004r - Wejście od strony ul. Zgierskiej

14.07.2004r

Wejście do budynku

 

Wróć