W-wa, ul. Kawcza 58A

02.04.1999r - Plac budowy

02.04.1999r

Plac budowy

21.04.1999r - Rozpoczynamy wykop pod stan 0

21.04.1999r

Rozpoczynamy wykop

15.05.1999r - Betonowanie płyty fundamentowej

15.05.1999r

Betonowanie fundamentów

20.05.1999r - Ściany garażu podziemnego

20.05.1999r

Ściany garażu

29.06.1999r - Wnętrze garażu podziemnego

29.06.1999r

Wnętrze garażu

02.07.1999r - Niebawem będzie gotowa konstrukcja pierwszego piętra

02.07.1999r

Konstrukcja 1 piętra

04.09.1999r - Powstaje konstrukcja czwartego piętra

04.09.1999r

Konstrukcja 4 piętra

14.10.1999r - Widok od strony ul. Pustelnickiej

14.10.1999r

Widok od Pustelnickiej

14.10.1999r - Wnętrze powierzchni usługowej

14.10.1999r

Wnętrze usług

14.01.2000r - Widok od strony ul. Kawczej

14.01.2000r

Widok od Kawczej

25.02.2000r - Widok od strony dziedzińca już z oknami

25.02.2000r

Widok od dziedzińca

26.07.2000r - Widok elewacji od strony dziedzińca wewnętrznego

26.07.2000r

Elewacja od dziedzińca

26.07.2000r - Od frontu stoją jeszcze rusztowania

26.07.2000r

Rusztowania

04.10.2000r - Budynek jest już przekazany do użytkowania

04.10.2000r

Przekazany do użytkowania

04.10.2000r - Wejście do budynku

04.10.2000r

Wejście do budynku

04.10.2000r - Widok od strony dziedzińca na gotowy budynek

04.10.2000r

Widok od dziedzińca

03.07.2000r - Widok od strony ul. Kawczej

03.07.2000r

Widok od Kawczej

 

Wróć