Wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterze

Ilość lokali: 6 mieszkań i 1 lokal użytkowy
Powierzchnia użytkowa lokali: 521m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 + 1
Powierzchnia działki: 477m2
Rozpoczęcie realizacji: kwiecień 2001r
Zakończenie realizacji: październik 2002r

Przy ul. Kawczej 58, zlokalizowany jest mały, kameralny budynek z zaledwie sześcioma mieszkaniami i jednym lokalem użytkowym. Budynek nawiązuje swoją architekturą do wcześniej zrealizowanego budynku przy Kawczej 58A.

Dane o działce:
Teren inwestycji  położony jest przy ul.Kawczej 58. Wejście do budynku zostało zaprojektowane poprzez przejście bramowe  od strony ulicy Kawczej. Ulica na całej długości ma nawierzchnię asfaltową z dogodnym dojazdem od ulicy Grochowskiej jak również od ulicy Łukowskiej. Od strony północnej teren sąsiaduje z działką Kawcza 58a o funkcji mieszkaniowej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, 6-cio kondygnacyjnym zrealizowanym wcześniej przez naszą firmę. Natomiast od strony południowej budynek styka się w ostrej granicy z istniejącą kamienicą wyremontowaną zaraz po zakończeniu naszej inwestycji.
Prawa do wieczystego użytkowania działki położonej przy ul.Kawczej 58 w Warszawie nr ewid. 200 z obrębu 3-05-09  KW Nr 189000, o pow. 477 m2 zostały zakupione przez Grupę Inwestycyjną HETMAN sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2000 roku, na mocy umowy notarialnej rep. A 306/200 .

Plan realizacyjny:
Projektowany obiekt jest pięciokondygnacyjnym, jednoklatkowym budynkiem mieszkalnym usytuowanym w pierzei ulicy Kawczej. Ma kształt prostokąta. Klatka schodowa zlokalizowana jest od strony wschodniej i dostępna jest poprzez podcień w południowym narożniku budynku. Architektura budynku nawiązuje do sąsiedniego budynku oddanego do użytku jesienią 2000 roku.
W budynku znajduje się 6  lokali mieszkalnych o powierzchniach użytkowych od 50,4 m2 do 112,4 m2. Na parterze zaprojektowano jedno pomieszczenie użytkowe o powierzchni 58,8 m2. Od ulicy Kawczej zaprojektowano przejście  i przejazd bramowy poprzez podcień na dziedziniec wewnętrzny. Budynek jest częściowo podpiwniczony. W podziemiu budynku zaprojektowano pomieszczenia techniczne oraz piwnice lokatorskie. Na terenie wewnętrznym zaprojektowano 7 miejsc parkingowych krytych wiatą.
Całość zadania zrealizowana jest w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną przez zespół projektowy „HTT architekci: Z. Hofman, W. Thumenas sp. z o.o.” i zatwierdzoną wydanym w dniu 29 grudnia 2000 Pozwoleniem na budowę Nr 651/2000

Zagospodarowanie terenu:
Działka o powierzchni 472 m2 została zabudowana budynkiem w 30% . Pozostała część terenu została zagospodarowana na stanowiska parkingowe i część rekreacyjną z przeznaczeniem dla mieszkańców.

Konstrukcja budynku:
Budynek wykonany jest w technologii wylewanego szkieletu żelbetowego.
Ściany zewnętrzne ceramiczne, ocieplone warstwą styropianu, o współczynniku przenikania ciepła nie przekraczającym 0,30 W/m2*K.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne ceramiczne.
Ściany działowe ceramiczne.
Stropy żelbetowe wylewane (monolityczne)
Klatki schodowe monolityczne żelbetowe z wypełnieniem ceramicznym.
Dach w konstrukcji stropodachu odwróconego.
Wysokość kondygnacji mieszkalnych w świetle konstrukcji 2,70m.

Standard wykończenia mieszkań:
Ściany – tynki wapienno-gipsowe Knaufa MP 75, bez malowania farbą.
Posadzka – szlichty cementowe na izolacjach akustycznych, przygotowane do położenia wykładzin naturalnych i sztucznych.
Okna – PCV szklone pakietem 4/16/4 o współczynniku k 1.2W/m2
Drzwi wejściowe do mieszkań – z atestowanym zabezpieczeniem antywłamaniowym.
Parapety wewnętrzne – kamień syntetyczny.

Instalacje wewnętrzne:
Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa dostarczane są z centralnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w podziemiu budynku. Zarówno energia cieplna, jak i ciepła i zimna woda użytkowa rozliczane są wg wskazań indywidualnych liczników instalowanych dla każdego mieszkania osobno.
Cała instalacja c.o. została wykonana w przewodach miedzianych i polietylenowych, a cała instalacja wody zimnej, ciepłej w przewodach polipropylenowych. Ogrzewanie lokali odbywa się poprzez wysokiej klasy grzejniki płytowe, zaopatrzone w zawory termostatyczne.
Energia elektryczna dostarczana jest do budynku za pośrednictwem złącza elektrycznego zlokalizowanego od strony ulicy Pustelnickiej. Instalacja elektryczna wewnętrzna poprowadzona została przewodami miedzianymi pod tynkiem i zakończona standardowym osprzętem elektroinstalacyjnym wg projektu technicznego.
W mieszkaniach nie przewidziano instalacji gazowej, w związku z tym każda kuchnia wyposażona została w złącze elektryczne trójfazowe do podłączenia kuchni elektrycznych.
Do każdego mieszkania doprowadzona została instalacja telefoniczna. Przed zasiedleniem budynek został podłączony do instalacji telefonicznej w sieci Telekomunikacji Polskiej S.A
Dodatkowo mieszkania posiadają instalację RTV (z możliwością podłączenia do anteny zbiorczej lub do sieci kablowej) doprowadzoną do wybranego jednego punktu w lokalu. Budynek został wyposażony w wewnętrzną instalacje domofonową doprowadzoną do każdego lokalu. Wjazd na teren działki jest zamykany bramą sterowaną automatycznie.