Wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterze

Ilość lokali: 19 mieszkań i 2 lokale użytkowe
Powierzchnia użytkowa lokali: 1830m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 6
Powierzchnia działki: 576m2
Rozpoczęcie realizacji: kwiecień 1999r
Zakończenie realizacji: październik 2000r

Kolejna inwestycja zlokalizowana została przy ul. Kawczej 58A (grunt nabyty w drodze przetargu od miasta). W budynku znajduje się 19 lokali mieszkalnych i dwa lokale użytkowe w parterze. Budynek poprzez swoją nowoczesna architekturę stanowi reprezentacyjne uzupełnienie tej części Grochowa.

Dane o działce:
Teren inwestycji (Kawcza 58A) położony jest w narożniku ulic Kawczej i Pustelnickiej. Obie ulice mają nawierzchnię asfaltową. Od strony wschodniej (ul. Pustelnicka) teren sąsiaduje z działką o funkcji mieszkaniowej zabudowaną budynkiem dwu kondygnacyjnym. Od strony południowej (ul. Kawcza) teren sąsiaduje z działką niezabudowaną.
Działka przy ul. Kawczej 58A w Warszawie nr ewid. 63 KW 102267, o pow. 576 m2 została oddana, w trybie przetargu nieograniczonego, w użytkowanie wieczyste, w dniu 23.06.1998r. (na 99 lat), przez Gminę Warszawa Centrum, na mocy umowy notarialnej rep. A 4678/1998 z dn. 23.06.1998r.

Plan realizacyjny:
Zrealizowany obiekt jest sześciokondygnacyjnym, jednoklatkowym budynkiem mieszkalno-usługowym usytuowanym w linii zabudowy u zbiegu ul. Kawczej i Pustelnickiej.
W budynku znajduje się dziewiętnaście lokali mieszkalnych o powierzchniach użytkowych od 42,50 m2 do 153,20 m2, oraz dwa lokale użytkowe w parterze o powierzchniach 116,30 m2 i 132,30 m2. Na czwartym piętrze budynku zlokalizowane będą mieszkania dwupoziomowe o powierzchniach od 116,40 m2 do 153,20 m2.
Na terenie posesji znajduje się 15 miejsc parkingowych w garażu podziemnym pod budynkiem. Część miejsc parkingowych w garażu posiada również wydzielony boks piwniczny znajdujący się na tyłach stanowiska.
Całość zadania realizowana jest w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną przez zespół projektowy „HTT architekci: Z. Hofman, W. Thumenas sp. z o.o.”