Wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterze

Ilość lokali: 50 mieszkań i 2 lokale użytkowe
Powierzchnia użytkowa lokali: 2865m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 7
Powierzchnia działki: 1181m2
Rozpoczęcie realizacji: grudzień 2000r
Zakończenie realizacji: październik 2002r

Przy Korytnickiej 46 powstał budynek z 51 mieszkaniami i dwoma lokalami użytkowymi.

W jednym z lokali zlokalizowaliśmy siedzibę naszego działu technicznego zajmującego się realizacją inwestycji od strony technicznej i obsługi administracyjnej zarządzanych obiektów. Dział techniczny mieścił się tam do lipca 2007r.

Dane o działce:
Teren inwestycji  położony jest w samym centrum Grochowa między ulicami Majdańską i Korytnicką . Wejście do budynku zostało zaprojektowane od ulicy Korytnickiej.   Ulica na całej długości ma nawierzchnię asfaltową z dogodnym dojazdem od strony ulicy Grochowskiej. Od strony zachodniej teren sąsiaduje z działką Przychodni Zdrowia. Natomiast od strony wschodniej projektowany budynek będzie się stykał w ostrej granicy z istniejącą kamienicą ( w chwili obecnej kamienica została już rozebrana i prawdopodobnie powstanie na tym miejscu budynek wielorodzinny). Od południa od strony ulicy Majdańskiej działka sąsiaduje z niewielką działką należącą do Gminy, nieprzewidzianą na cele budowlane.  
Prawa do wieczystego użytkowania działki położonej przy ul.Korytnickiej 46 w Warszawie nr ewid. 36/1,36/2 z obrębu 3-05-05 13 KW Nr 228980, o pow. 1046 m2 zostały zakupione przez Grupę Inwestycyjną HETMAN sp. z o.o., w dniu 06 września 2000 roku, na mocy umowy notarialnej rep. A 4451/2000 .

Plan realizacyjny:
Zrealizowany obiekt jest siedmiokondygnacyjnym, dwuklatkowym budynkiem mieszkalnym usytuowanym w pierzei ulicy Korytnickiej. Ma kształt zbliżony do litery „C”. Dwie klatki schodowe zlokalizowane są od strony wschodniej dostępne poprzez podcień – bramę. Część mieszkalna została zaprojektowana na 6- ciu kondygnacjach powyżej parteru. Na działce po stronie zachodniej zlokalizowano wjazd na działkę i do garażu zaprojektowanego na parterze i podziemiu budynku.
W budynku znajduje się 51  lokali mieszkalnych o powierzchniach użytkowych od 30,10 m2 do 92,90 m2. Na parterze zaprojektowano dwa pomieszczenia użytkowe o powierzchniach 27,00 m2 i 9,00 m2. Również na parterze przewidziano pomieszczenie z przeznaczeniem dla ewentualnej ochrony obiektu.
W budynku przewidziano 34 miejsca parkingowe na dwóch kondygnacjach. W podziemiu budynku zaprojektowano 18 stanowisk garażowych, pomieszczenia techniczne oraz piwnice lokatorskie. Natomiast na parterze zaprojektowano 16 stanowisk, dwa pomieszczenia przewidziane na usługi oraz śmietnik i portiernię. Komunikację między obiema kondygnacjami garażu a mieszkaniami na pozostałych piętrach zapewnią dwie szybkobieżne windy. 
Całość zadania zrealizowana jest w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną przez zespół projektowy „HTT architekci: Z. Hofman, W. Thumenas sp. z o.o.” i zatwierdzoną wydanym w dniu 10 października 2000 Pozwoleniem na budowę Nr 489/2000

Zagospodarowanie terenu:
Działka zostanie w większej części zabudowana garażem podziemnym. Budynek w poziomie parteru zajmuje ok. 70% powierzchni terenu.

Konstrukcja budynku:
Budynek wykonany jest w technologii wylewanego szkieletu żelbetowego.
Ściany zewnętrzne osłonowe ceramiczne, ocieplone warstwą styropianu gr.10 cm, o współczynniku przenikania ciepła nie przekraczającym 0,25 W/m2*K.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne żelbetowe wylewane i ceramiczne.
Ściany działowe ceramiczne.
Stropy żelbetowe wylewane (monolityczne)
Klatki schodowe monolityczne żelbetowe z wypełnieniem ceramicznym.
Dach w konstrukcji stropodachu płaskiego ze ścianami attykowymi.
Wysokość kondygnacji mieszkalnych w świetle konstrukcji 2,70m.

Standard wykończenia mieszkań:
Ściany – tynki wapienno-gipsowe, bez malowania farbą.
Posadzka – szlichty cementowe na izolacjach akustycznych, przygotowane do położenia wykładzin naturalnych i sztucznych.
Okna – PCV szklone pakietem 4/16/4.
Drzwi wejściowe do mieszkań – z atestowanym zabezpieczeniem antywłamaniowym.
Parapety wewnętrzne – kamień syntetyczny.

Instalacje wewnętrzne:
Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa dostarczane są z centralnej kotłowni gazowej zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku. Zarówno energia cieplna, jak i ciepła i zimna woda użytkowa rozliczane są wg wskazań indywidualnych liczników instalowanych dla każdego mieszkania osobno.
Cała instalacja c.o. została wykonana w przewodach miedzianych i polietylenowych, a cała instalacja wody zimnej, ciepłej w przewodach polipropylenowych. Ogrzewanie lokali odbywa się poprzez wysokiej klasy grzejniki płytowe, zaopatrzone w zawory termostatyczne.
Energia elektryczna dostarczana jest do budynku za pośrednictwem własnej stacji transformatorowej umieszczonej w podziemiu budynku. Instalacja elektryczna wewnętrzna poprowadzona została przewodami miedzianymi pod tynkiem i zakończona standardowym osprzętem elektroinstalacyjnym wg projektu technicznego.
W mieszkaniach nie przewidziano instalacji gazowej, w związku z tym każda kuchnia wyposażona jest w złącze elektryczne trójfazowe do podłączenia kuchni elektrycznych.
Do każdego mieszkania doprowadzona jest instalacja telefoniczna. Przed zasiedleniem budynek został podłączony do instalacji telefonicznej w sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.
Dodatkowo mieszkania posiadają instalację RTV (z możliwością podłączenia do anteny zbiorczej lub do sieci kablowej) doprowadzoną do wybranego jednego punktu w lokalu, oraz podłączenie do instalacji domofonowej budynku.