Wielorodzinny budynek mieszkalny

Ilość lokali: 59 mieszkań i 1 lokal użytkowy
Powierzchnia użytkowa lokali: 4488m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 7
Powierzchnia działki: 1505m2
Rozpoczęcie realizacji: sierpień 2001r
Zakończenie realizacji: lipiec 2003r

W sierpniu 2001r rozpoczęliśmy realizację największej z dotychczasowych naszych inwestycji, tym razem przy ul. Nizinnej 13 w Warszawie, pomiędzy ulicami Paca i Nizinną. Trzyklatkowy budynek zlokalizowany jest w pobliżu parku im.Polińskiego przy ul Szaserów i bezpośrednio przylegający do zielonego skwerku przy ul. Wiatracznej. W budynku powstało 59 mieszkań oraz jeden lokal użytkowy. Zakończenie inwestycji miało miejsce w maju 2003r. Ponadto w ramach inwestycji wykonaliśmy projekt modernizacji przyległego parku i na podstawie porozumienia z Gminą wykonaliśmy na nasz koszt ogrodzenie i nowe aleje wewnętrzne. Pozostała część modernizacji skweru została zrealizowana ze środków miejskich, co w sposób znaczący podniosło walory rekreacyjne dla pobliskich mieszkańców. W opisanym miejscu powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Konstrukcja:
Fundamenty: ławy, stopy i płyta fundamentowa – żelbetowe monolityczne
Ściany i strop podziemia – żelbetowe monolityczne
Konstrukcja nadziemia (słupy, stropy) – szkielet żelbetowy monolityczny
Klatki schodowe i szyby windowe – żelbetowe monolityczne
Wypełnienie konstrukcji szkieletowej (ściany zewnętrzne i międzylokalowe) – murowane z cegły ceramicznej POROTHERM 25
Stropodach – żelbetowy monolityczny
Ścianki działowe - z cegły ceramicznej POROTHERM

Wykończenia wewnętrzne:
wykończenie ścian – tynki wapienno – gipsowe KNAUF
posadzki – jastrych cementowy na izolacjach cieplnych i akustycznych
okna PCV – szklone pakietem zespolonym z okuciami obwiedniowymi
parapety wewnętrzne z kamienia syntetycznego (inne za dopłatą)
drzwi zewnętrzne z atestowanym zabezpieczeniem antywłamaniowym klasy C
otwory drzwiowe wewnętrzne przygotowane do montażu ościeżnic drewnianych lub drewnopochodnych (drzwi wewnętrzne wg.oferty – za dopłatą)
drzwi i okna klatek schodowych aluminiowe, szklone. Drzwi z elektrozamkami i z samozamykaczem
balustrady klatek schodowych aluminiowe malowane proszkowo
stopnie schodowe z prefabrykatów lastrykowych
wykładziny klatek schodowych z płytek ceramicznych gress
ściany klatek schodowych malowane farbami natryskowymi sigmulto, w pozostałych pomieszczeniach administracyjnych farby emulsyjne
posadzki w garażach i piwnicach z kostki betonowej
windy hydrauliczne od poziomu podziemnej hali garażowej

Instalacje sanitarne:
centralne ogrzewanie i ciepła woda zasilane z kotłowni opalanej gazem  (piony miedziane na klatce schodowej, rozprowadzenie lokalowe w systemie KAN w podłodze, kotłownia zlokalizowana na dachu budynku)
w pomieszczeniach grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi (moce wg DT), w łazienkach grzejniki drabinkowe.
pobór ciepła opomiarowany licznikiem ciepła znajdującym się na klatce schodowej
instalacja kanalizacyjna z PCV wg DT
instalacja wewnętrzna wody zimnej i wody ciepłej wykonana z polipropylenu (piony na klatce schodowej, rozprowadzenie lokalowe od wodomierzy ukryte, wykonane w podłodze i w ścianach)
pobór wody zimnej i ciepłej opomiarowany wodomierzami zlokalizowanymi na klatce schodowej
instalacje wodne bez osprzętu (bez baterii i ceramiki sanitarnej)

Instalacje elektryczne:
budynek zasilany będzie z sieci STOEN w systemie dwustronnego zasilenia dla obwodów administracyjnych.
liczniki energii elektrycznej na klatce schodowej
obwody oświetleniowe i gniazdkowe poprowadzone przewodami miedzianymi wg DT, zakończone niemieckim osprzętem standardowym firmy GIRA (gniazda i przełączniki)
przyłącze trójfazowe do kuchni elektrycznej
wypust RTV w dużym pokoju podłączony do sieci telewizji kablowej lub anteny zbiorczej (uzbrojenie w gniazda RTV i włączenie sygnału – za dopłatą wg cen instalatora sieci antenowej)
wypust telefoniczny wewnętrzny (1 szt.) podłączony do sieci telefonicznej, bez aktywacji numeru (uzbrojenie w gniazda tel. i włączenie numeru – za dopłatą wg cen Telekomunikacji Polskiej S.A.)
instalacja domofonowa uzbrojona (jeden unifon)
elektryczne sterowanie bramami garażowymi (jeden pilot na jedno stanowisko garażowe)

Wentylacja
wentylacja wyciągowa mechaniczna w garażach
wentylacja wyciągowa mechaniczna w łazienkach, w.c. i kuchniach bez możliwości podłączenia okapów kuchennych
wyloty wentylacji zakończone wentylatorami promieniowymi niemieckiej firmy HELIOS

Wykończenia i roboty zewnętrzne:
elewacja wykonana z tynku silikatowego na ociepleniu z 10 cm płyt styropianowych
bariery i balustrady zewnętrzne stalowe ocynkowane ogniowo
balkony i tarasy wyłożone płytkami GRESS
parkingi zewnętrzne i drogi dojazdowe z betonowej kostki brukowej
teren wygrodzony w granicach własności