Wielorodzinny budynek mieszkalny

Ilość lokali: 16 mieszkań
Powierzchnia użytkowa lokali: 1181m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 5
Powierzchnia działki: 676m2
Rozpoczęcie realizacji: kwiecień 2007r
Zakończenie realizacji: wrzesień 2008r

W kwietniu 2007r otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na budowę dwunastej inwestycji mieszkaniowej na warszawskim Grochowie, przy  ul. Szaserów 44. Budowa 16-to mieszkaniowego obiektu z jednym lokalem użytkowym w parterze rozpoczęła się zaraz po uprawomocnieniu decyzji. Dziś jest już zakończona, a wszystkie lokale przekazane ich nabywcom. Także ta inwestycja zakończyła się zgodnie z założonym harmonogramem i zobowiązaniami umownymi.