Wielorodzinny budynek mieszkalny

Ilość lokali: 19 mieszkań
Powierzchnia użytkowa lokali: 1451m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 + 1
Powierzchnia działki: 814m2
Rozpoczęcie realizacji: luty 2000r
Zakończenie realizacji: sierpień 2001r

W 1999r nabyliśmy prawo użytkowania wieczystego do kolejnej działki gruntu przy ul. Zgierskiej 12, gdzie powstał 19-mieszkaniowy budynek, architektonicznie zbliżony do wybudowanego wcześniej obiektu przy Zgierskiej 6/8. Budowa i tego obiektu trwała krócej niż to zdeklarowaliśmy w zawartych umowach. W trzecim kwartale 2001r zostały zakończone wszystkie prace budowlane i budynek został przekazany do użytkowania.

Dane o działce: 
Teren inwestycji  położony jest przy ul Zgierskiej 12. Jest to krótka spokojna uliczka na Warszawskim Grochowie, w większej części z zabudową jednorodzinną. Ulica na całej długości ma nawierzchnię asfaltową. Od strony wschodniej i południowej teren sąsiaduje z działkami niezabudowanymi, od strony zachodniej z działką zabudowaną niewielkim wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a od strony północnej (szczyt projektowanego budynku) z chodnikiem ul. Zgierskiej.
Działka przy ul. Zgierskiej 12 w Warszawie nr ewid. 130 z obrębu 3-05-13 KW 123192, o pow. 814 m2 została zakupiona (prawo wieczystego użytkowania) od osób prywatnych przez G.I. HETMAN sp. z o.o., w dniu 23.06.1999r. (na 99 lat), na mocy umowy notarialnej rep. A 4284/1999 z dn. 23.06.1999r.

Plan realizacyjny:
Realizowany obiekt jest czterokondygnacyjnym, dwuklatkowym budynkiem mieszkalnym usytuowanym prostopadle do ul Zgierskiej.
W budynku znajduje się dziewiętnaście lokali mieszkalnych o powierzchniach użytkowych od 46,20 m2 do 139,80 m2. Na trzecim piętrze budynku zlokalizowane są mieszkania dwupoziomowe o powierzchniach od 104,20 m2 do 139,80 m2.
Na terenie posesji znajduje się 19 miejsc parkingowych w garażu podziemnym pod budynkiem. W podziemiach budynku znajduje się również 9 boksów piwnicznych.
Całość zadania realizowana jest w oparciu o dokumentację techniczną wykonaną przez zespół projektowy „HTT architekci: Z. Hofman, W. Thumenas sp. z o.o.”