Wielorodzinny budynek mieszkalny z biurem Hetmana

Ilość lokali: 90 mieszkań i 1 lokal użytkowy
Powierzchnia użytkowa lokali: 6353m2
Ilość kondygnacji nadziemnych: 4 i 5
Powierzchnia działki: 4986m2
Rozpoczęcie realizacji: styczeń 2005r
Zakończenie realizacji: grudzień 2006r

Jeszcze w 2004 roku dokonaliśmy zakupu kolejnej nieruchomości zabudowanej halami i magazynami starej spółdzielni produkcyjnej. To jest największa z dotychczasowych inwestycja Hetmana. W styczniu 2005 roku rozpoczęliśmy porządkowanie terenu i rozbiórki starych zabudowań, a w lutym rozpoczęliśmy budowę nowego obiektu składającego się z dwóch budynków mieszkalnych posadowionych na wspólnym garażu podziemnym. W tej inwestycji, na łącznej powierzchni 6.353m2 powstało 90 mieszkań i lokal użytkowy, do którego w lipcu 2007r przenieśliśmy siedzibę Hetmana. Tradycyjnie dla naszej firmy inwestycja zlokalizowana jest na warszawskim Grochowie przy ul. Ludwisarskiej 9. W maju 2006r zostały przygotowane do przekazania nabywcom mieszkania w budynku "B", a w budynku "A" mieszkania przekazaliśmy w grudniu 2006r. Budowa została zakończona zgodnie z harmonogramem.

„ZIELONA OLSZYNKA” to kolejna już, dziesiąta inwestycja Hetmana położona na terenie Grochowa, tym razem u zbiegu ulic Ludwisarskiej i Rożnowskiej. Lokalizacja ta łączy cechy zacisznego, kameralnego osiedla, otoczonego mało intensywną zabudową, z cechami wielkomiejskiej rezydencji. W pobliżu znajdują się ważne ciągi komunikacyjne ulic Marsa i Grochowskiej z dostępem do komunikacji miejskiej, a także ośrodki handlu i rekreacji, takie jak Geant, Promenada, Media Markt, Cinema City. Dodatkowy atut tej lokalizacji stanowi bezpośrednie sąsiedztwo Rezerwatu Przyrody Olszynka Grochowska.
Nasza inwestycja to kameralny, a jednocześnie komfortowy zespół dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych, o wysokości trzech i czterech pięter. Mieszczą one 91 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, od 29 do 148 m2. Budynki łączy wspólny garaż podziemny, a także wspólne wejście na teren osiedla, przy którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ochrony. Wewnątrz zespołu usytuowano przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców, dziedzińce i  plac zabaw dla dzieci. Mieszkania zlokalizowane na parterze posiadają przestronne tarasy, a część z nich także własne ogródki. Całe osiedle ogrodzone jest w granicach własności. Wejścia do klatek schodowych są dostępne z wewnętrznego wspólnego dziedzińca na zamkniętym terenie osiedlowym.
Komfortowi mieszkańców „Zielonej Olszynki” służy także bogate i nowoczesne wyposażenie budynków. Wszystkie mieszkania obsługiwane są przez windy, wszystkie posiadają widne kuchnie i w pełni wykończone tarasy lub balkony. Mieszkania parteru posiadają także tarasy i wydzielone ogródki. Wszystkie mieszkania mają zapewnioną wentylację mechaniczną realizowaną niemal bezgłośnie pracującymi wentylatorami typu Helios. Wszystkie mieszkania mają instalację przygotowaną do podłączenia do sieci operatora telekomunikacyjnego, instalację telewizyjną przygotowaną do podłaczenia zbiorczej anteny satelitarnej lub telewizji kablowej, oraz okablowanie umożliwiające przyłączenie do operatora usług internetowych. Na podkreślenie zasługuje także wysoki standard wykończenia przestrzeni wspólnych w budynkach i na wspólnym terenie wewnętrznym, wzorem dotychczasowych naszych realizacji. Nie zabrakło także w tej lokalizacji naturalnej zieleni zagospodarowanej w ramach inwestycji.
Na terenie posesji zapewniono miejsca parkingowe dla wszystkich mieszkań. Część z nich znajduje się pod wiatą garażową, część na terenie wewnętrznym, a większość w podziemnym garażu. Do każdego mieszkania przypisana jest także komórka lokatorska.

Konstrukcja:
Fundamenty: ławy, stopy i płyta fundamentowa – żelbetowe monolityczne
Ściany i strop podziemia – żelbetowe monolityczne
Konstrukcja nadziemia (słupy, stropy) – szkielet żelbetowy monolityczny
Klatki schodowe i szyb windowy – żelbetowe monolityczne
Wypełnienie konstrukcji szkieletowej (ściany zewnętrzne i międzylokalowe) – murowane z cegły ceramicznej porowatej o zwiększonej izolacyjności
Dach płaski w technologii odwróconej, izolacja p.wodna z papy termozgrzewalnej.
Ścianki działowe - z cegły ceramicznej

Wykończenia wewnętrzne:
wykończenie ścian – tynki wapienno – gipsowe (dopuszczalne odchyłki nie większe jak dla tynków wewnętrznych cem. – wap. kat. III w.g. PN -70/B-10100)
posadzki – podkład z zaprawy cementowej na izolacjach cieplnych i akustycznych (dopuszczalne odchyłki nie większe jak dla cementowych podkładów pod posadzki w.g. PN -63/B-10145)
okna PCV – szklone pakietem zespolonym jednokomorowym o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,1 W/m2*K z okuciami obwiedniowymi; co najmniej jedno skrzydło w pomieszczeniu rozwieralno-uchylne; za dopłatą okucia antywłamaniowe i szyby antywłamaniowe klasy P2
parapety wewnętrzne z kamienia syntetycznego w kolorze jednolitym jasno szarym (inne za dopłatą)
drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z atestem klasy C wyposażone w jeden zamek wielopunktowy
otwory drzwiowe wewnętrzne przygotowane do montażu ościeżnic drewnianych lub drewnopochodnych wg standardu dla drzwi typu Pol-Skone; wymiary otworów dla drzwi innego typu wymagają pisemnego zgłoszenia przed wykonaniem ścianek działowych.
drzwi i okna klatek schodowych aluminiowe, szklone; drzwi do klatek schodowych z elektrozamkami i z samozamykaczem
drzwi do pomieszczeń gospodarczych i piwnic płycinowe drewniane z jednym zamkiem z wkładką
balustrady klatek schodowych aluminiowe malowane proszkowo (ew. stalowe malowane proszkowo)
stopnie schodowe z prefabrykatów lastrykowych (ew. z kamienia naturalnego)
ściany klatek schodowych malowane farbami natryskowymi typu sigmulto, w pozostałych pomieszczeniach administracyjnych farbami emulsyjnymi
wykładziny klatek schodowych z płytek ceramicznych gress
posadzki w garażach z kostki betonowej, w piwnicach betonowe.
windy od poziomu podziemnej hali garażowej do poziomu ostatniej kondygnacji w każdej klatce schodowej
kotłownia gazowa zgodnie z dokumentacją techniczną zlokalizowana w pomieszczeniach podziemia budynku

Instalacje sanitarne:
centralne ogrzewanie i ciepła woda dostarczane z kotłowni opalanej gazem (piony miedziane na klatce schodowej, rozprowadzenie lokalowe w systemie KAN w podłodze)
w pomieszczeniach grzejniki płytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi (moce wg DT), w łazienkach grzejniki drabinkowe.
pobór ciepła w mieszkaniu opomiarowany licznikiem ciepła znajdującym się na klatce schodowej
instalacja kanalizacyjna z PCV wg DT; piony kanalizacyjne obudowane płytą gipsowo kartonową lub cegłą
instalacja wewnętrzna wody zimnej i wody ciepłej wykonana z polipropylenu (piony na klatce schodowej, rozprowadzenie lokalowe od wodomierzy wykonane w podłodze i w ścianach)
pobór wody zimnej i ciepłej w mieszkaniu opomiarowany indywidualnymi wodomierzami zlokalizowanymi na klatce schodowej
lokal wyposażony będzie w przyłącza (ilość i typ pomieszczeń wg rzutu lokalu załączonego do umowy):
w kuchni - jedno przyłącze wody zimnej i wody ciepłej i jedno odejście kanalizacyjne do podłaczenia zlewozmywaka
w łazience - jedno przyłacze wody zimnej, ciepłej i kanalizacji do podłączenia wanny lub prysznica; jedno przyłacze wody zimnej, ciepłej i kanalizacji do podłączenia umywalki; jedno przyłacze wody zimnej i kanalizacji do podłączenia sedesu; jedno przyłącze wody zimnej do pralki
w wc - jedno przyłacze wody zimnej, ciepłej i kanalizacji do podłączenia umywalki; jedno przyłacze wody zimnej i kanalizacji do podłączenia sedesu
indywidualne przyłącza do zmywarek i do pralek, oraz dodatkowe punkty instalacyjne za dopłatą
instalacje wodne i kanalizacyjne bez osprzętu (bez baterii , zaworów i ceramiki sanitarnej)

Instalacje elektryczne:
liczniki energii elektrycznej zużytej w mieszkaniach zlokalizowane na klatce schodowej.
obwody oświetleniowe i gniazdkowe poprowadzone przewodami miedzianymi, wyposażone w standardowy jednolity osprzęt elektryczny w kolorze białym (gniazda i przełączniki)
lokal mieszkalny wyposażony będzie w (ilość i typ pomieszczeń wg rzutu lokalu załączonego do umowy):
przyłącze trójfazowe do podłączenia kuchni elektrycznej
przyłącza jednofazowe:
salon – 6 pojedynczych gniazd elektrycznych i 1 punkt świetlny z wyłącznikiem dwuklawiszowym
pokoje / sypialnie – 4 pojedyncze gniazda elektryczne i 1 punkt świetlny z wyłącznikiem dwuklawiszowym
łazienka – 2 pojedyncze gniazda z klapką i 1 punkt świetlny z wyłacznikiem dwuklawiszowym (drugi klawisz do obsługi drugiego biegu wentylatora)
wc - 1 punkt świetlny z wyłacznikiem dwuklawiszowym (drugi klawisz do obsługi drugiego biegu wentylatora)
kuchnia – 6 pojedyńczych gniazd elektrycznych (w tym jedno gniazdo do podłączenia okapu) i 1 punkt świetlny z wyłącznikiem jednoklawiszowym oraz jeden wyłącznik dwuklawiszowy do obsługi dwu biegów wentylatora.
przedpokój – 1 pojedyncze gniazdo elektryczne i 2 punkty świetlne z jednym wyłącznikiem dwuklawiszowym
garderoba - 1 punkt świetlny z wyłacznikiem jednoklawiszowym
komórka lokatorska – 1 punkt świetlny z wyłącznikiem jednoklawiszowym
wypust telefoniczny wewnętrzny (1 szt.) podłączony do budynkowego okablowania instalacji telefonicznej bez aktywacji numeru telefonicznego; uzbrojenie w gniazdo telefoniczne za dopłatą; włączenie numeru telefonicznego na podstawie indywidualnej umowy z operatorem telefonicznym
wypust sieci komputerowej – kabel sieci komputerowej poprowadzony pomiędzy szachtem instalacyjnym na klatce schodowej, a puszką gniazda telefonicznego, bez uzbrojenia w końcówki i gniazda
wypust rtv w dużym pokoju (salonie) podłączony do budynkowej sieci telewizji kablowej lub do instalacji anteny zbiorczej, bez uzbrojenia w gniazdo antenowe; instalacja gniazd RTV, włączenie i dostrojenie sygnału – za dopłatą wg cen instalatora sieci antenowej lub operatora sieci kablowej
instalacja domofonowa uzbrojona w jeden unifon w przedpokoju podłączony do kompletnej instalacji domofonowej z kasetami wezwań przy bramce wejściowej na teren i przy wejściach do klatek schodowych
elektryczne sterowanie bramami garażowymi (jeden pilot na jedno stanowisko garażowe)

Wentylacja
wentylacja wyciągowa mechaniczna w garażach
wentylacja wyciągowa mechaniczna w łazienkach, w.c. i kuchniach bez możliwości podłączenia okapów kuchennych z wymuszonym obiegiem powietrza
wyloty wentylacji zakończone dwubiegowymi wentylatorami promieniowymi z możliwością włączania/wyłączania drugiego biegu

Wykończenia i roboty zewnętrzne:
elewacja wykonana z tynku cienkowarstwowego silikatowego lub mineralnego na ociepleniu z 10cm płyt styropianowych
bariery i balustrady zewnętrzne stalowe malowane proszkowo.
platforma dla niepełnosprawnych zapewniająca dostęp z poziomu ulicy na poziom wejścia do klatek schodowych
balkony i tarasy wyłożone płytkami gres.
teren wygrodzony w granicach własności i oświetlony
plac zabaw dla dzieci zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomości
nasadzenia naturalną roślinnością wg odrębnego opracowania projektowego
nasadzenia uzupełniające zgodnie z wymaganiami Wydziału Ochrony Środowiska
budynek portierni zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomości