1996r - odręczna wizualizacja
styczeń 1999r
styczeń 1999r
kwiecień 1999r